nl
fr
Ladders en steigers
Professioneel gebruik

Transport en Verkoopsvoorwaarden

VERVOERSKOSTEN in België en Nederland.

De vervoerkosten zijn afhankelijk grootte en gewicht van het aangekochte product
De vervoerkosten in Belgie variëren meestal tussen € 20,00 en € 45,00 Voor Nederland tussen € 35,00 en € 60,00
Voor de leveringen onder rembours is er een administratiekost van € 9,00 (Bij vooruitbetaling GEEN administratiekosten)
Voor de excacte vervoerkost kan een prijsaanvraag worden gedaan via e-mail of fax.

Alle goederen kunnen worden afgehaald te Izegem.
Alle prijzen in het web zijn vermeld in € (euro) en zijn exclusief 21% BTW,

VERKOOPSVOORWAARDEN

Betalingsvoorwaarden:

 1. Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is.
 2. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Izegem aan Verma bvba. 
 3. Bij gedeeltelijke leveringen kunnen ook gedeeltelijke facturen worden opgemaakt.
 4. Alle bankkosten en transferkosten zijn ten laste van de koper. 
 5. Alle Betalingen dienen te gebeuren in EUR.


Annulering:

Verbreking van het contract om welke reden dan ook is enkel mogelijk mits akkoord van de verkoper en mits betaling van een schadevergoeding door de koper ten bedrage van 30 % van de totale aankoopsom, administratie- en verzendingskosten niet inbegrepen.

Terugname van goederen:

Onze artikelen worden in geen enkel geval teruggenomen. Uitzonderingen op deze regel zijn artikelen die een duidelijke fabricatiefout vertonen, misdrukken, en dit enkel mits formeel voorafgaand akkoord.

Klachten:

 1. De klant dient de goederen te inspecteren op transportbeschadiging of andere mankementen en dient deze te melden aan de transporteur. 
 2. Om in ontvangst genomen te worden moet elke klacht ons worden toegestuurd per aangetekend schrijven, binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, zoniet wordt de koper geacht de levering te aanvaarden.
 3. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de vervanging van de defecte of gebroken onderdelen, op voorwaarde dat onze verantwoordelijkheid kan worden aangetoond.
 4. Materialen die niet op een correcte wijze wordt gebruikt of onder te zware belasting waarvoor niet geschikt kan niet in aanmerking komen voor garantie.


Algemeen:

 1. De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang het niet volledig betaald is
 2. In geval van niet-betaling zal een interest van 2% per maand aangerekend worden (met minimum 50,00€)
 3. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Kortrijk alleen bevoegd.
 4. Alle gerechtskosten zijn ten laste van de klant
 5. De koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien, uitgezonderd indien er niet kan geleverd worden binnen de 30 dagen.
 6. Verkochte goederen worden niet teruggenomen.
 7. De prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt en de fabrikant de aankoopprijzen niet aanpast.
 8. De prijzen vermeld op het internet zijn op voorbehoud van wijzigingen (indien deze door de fabrikant zouden zijn gewijzigd)
 9. Bij gewijzigde prijzen zal de klant worden verwittigd en de kans krijgen zijn bestelling te herbevestigen of te annuleren.